Mae ein campysau glan y môr trawiadol a chroeso cyfeillgar yn gwneud Prifysgol Abertawe yn gyrchfan berffaith i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd, gan alluogi'r rhai sy'n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth a fydd yn eu gosod ar yrfaoedd llwyddiannus a chyfoethog.

Mae ein ffigurau'n siarad drostynt eu hunain:

  • Rydym yn 15fed yn y DU am Foddhad Cwrs (Guardian University Guide 2023)
  • Rydym yn yr 20 uchaf am Brifysgol Orau'r DU (Gwobrau Prifysgol StudentCrowd 2022)
Gallaf ddweud yn llwyr mai dyma'r penderfyniad gorau i mi ei wneud erioed – o'r alwad ffôn gychwynnol honno, roedd Abertawe'n credu ynof fel person ac fel myfyriwr.

Mae nifer o fyfyrwyr yn ymuno â ni drwy Glirio, dysgwch ragor am eu profiadau a'u cyngor gyda'u storiau myfyrwyr Clirio.

Benthyciadau a Grantiau

Myfyriwr yn eistedd wrth ddesg yn ei ystafell