Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle gwych i grwydro'n campysau hardd, gallwch gwrdd â staff academaidd a chael blas ar fywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ein rhaglen Diwrnod Agored hyblyg a chyffrous yn rhoi digon o gyfle i chi weld ein cyfleusterau addysgu, dewisiadau llety, cyfleusterau chwaraeon a'r ystod o wasanaethau cefnogi myfyrwyr. Mae hefyd modd i chi gael cymorth ac arweiniad ar gyllid myfyrwyr a chefnogaeth ariannol.

Ydych chi eisiau holi am fywyd myfyrwyr? Siaradwch gydag un o'n llysgenhadon myfyrwyr a fydd o gwmpas drwy gydol y dydd i ateb eich holl gwestiynau. Holwch ni hefyd am fywyd myfyriwr Cymraeg ar y campws ac am y gefnogaeth a'r clybiau a chymdeithasau Cymraeg sydd ar gael i chi.  

Archebwch Ddiwrnod Agored

Rydym yn edrych ymlaen at eich gwahodd i'r campws ar gyfer ein Diwrnod Agored lle byddwch yn gallu cwrdd â'ch darlithwyr, archwilio Abertawe a sgwrsio gyda myfyrwyr presennol.

Ein diwrnod agored nesaf ar y campws fydd dydd Sadwrn 17 Mehefin

Cliciwch yma i gynllunio eich diwrnod

Archebwch eich lle ar gyfer 17 Mehefin
Llysgennad myfyrwyr yn dal arwydd 'Yma i Helpu'

Mwy o Ddiwrnodau Agored 2023

Dyddiadau ein digwyddiadau nesaf ar y campws yw:

  • Dydd Sadwrn yr 16eg o Fedi (Diwrnod Agored Gyrfoaedd y GIG)
  • Dydd Sadwrn yr 21ain o Hydref 2023
  • Dydd Sadwrn yr 11eg o Dachwedd 2023

Cofrestrwch eich manylion isod i gael gwybod pryd bydd modd cadw lle ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein Diwrnod Agored nesaf
Llun o Gampws Parc Singleton

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein ffrwd cyfryngau cymdeithasol